Escoprem - Injecci� poliuret�, fabricaci� poliuret�, peces de poliuret� r�gid, peces de poliuret� escumable, peces de poliuret� elastomer.
Catal�   |   Castellano
 
 

PERFILERIA PRFV


Tubs, barres i perfils de fibra de vidre

Tubos de fibra de vidrio

Barres de fibra de vidre

Barras de fibra de vidrio
Tubos de fibra de vidrio
 

Engraellat tipus ´´Tramex´´

Emparrillado tipo ´´Tramex´´

Engraellat tipus "Tramex" de PRFV resistent a ambients marins.

Perfils de fibra de vidre

Perfiles de fibra de vidrio

Perfils de fibra de vidre
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Propietats físiques Valor Unitats Norma
Pes específic 1.65 - 1.75 g/cm³ UNE 53020 - 73
Contingut amb vidre 55 - 70 % -----
Absorció d'aigua 0.4 - 1.0 %pes UNE 53028 - 55
Coeficient de dilatació lineal 15 - 17 1/ ºC. 10 6 UNE 53126.79
Propietats mecàniques Valor Unitats Norma
Duresa Barcol 50 - 55 ----- -----
Resistència a l'impacte 150 daN cm/cm² UNE 53021 - 81
Resistència a la flexió 300 - 500 MPa UNE 53066 - 76
Resistència a la tracció 400 - 650 MPa UNE 53023 - 86
Resistència a la compressió 150 - 300 MPa UNE 53024 - 86
Mòdul de Elasticitat (E) 15000 - 32000 MPa UNE 53022 - 76
Propietats elèctriques Valor Unitats Norma
Constant dielèctrica a 50 Hz 4 - 6 ----- UNE 53189 - 75
Rigidesa elèctrica 3 - 7 KV/mm UNE 53030 - 55
Factor de Pèrdua a 50 Hz 0.03 - 0.04 Tg delta UNE 53189 - 75
Resistència al aïllament superior 1010 /1013 UNE 53031 - 74
Tipus aïllament F / H ----- -----
Propietats tèrmiques Valor Unitats Norma
Conductivitat tèrmica 0.2 - 0.3 Kcal/mHºC UNE 53037-76
Resistència a la temperatura -65 / +180 ºC -----